Zeitgeist – Een docu-film die je de ogen opent

Update: ondertussen is er ook een versie van Zeitgeist beschikbaar met Nederlandse ondertiteling.

De documentaire Zeitgeist die integraal vanaf / via de website van www.zeitgeistmovie.com te bekijken duurt ruim twee uur lang. Best lang voor een documentaire zou je zeggen, maar toch heeft De Fries zich geen moment verveeld. Het voorgeschotelde beeldmateriaal wordt op een mooie manier gepresenteerd ondersteund door een goede soundtrack. Alle zintuigen worden geprikkeld. Zeitgeist – The Movie is verdeeld in drie stukken, en in deze stukken samen laten goed zien op welke manier er invloed op onze perceptie wordt uitgeoefend.

 1. The Greatest Story Ever Told. (Religie)
 2. All the World’s a Stage. (9/11)
 3. Don’t Mind the Men behind the Curtain. (Geld)
1. The Greatest Story Ever Told.

Deel 1, The Greatest Story Ever Told, vertelt over de oorsprong van veel oude religies, waaronder het Christendom. In dit deel wordt uitvoerig ingegaan op de overeenkomsten tussen de oude religies – waaronder ook het Christendom – met betrekking tot de verering van de zon. De hoofdpersonalia in al deze religies kennen veel overeenkomsten met bijvoorbeeld het verhaal van Horus en Set uit het oude Egypte.


In mijn beleving geeft de Zeitgeist een redelijk compleet beeld en laat onmiskenbaar zien dat het Christendom, net als elke andere religie, z’n roots in de oude religies heeft. Iedereen die boeken als ‘Oorsprong van de Graalkoningen’ van Laurence Gardner of bijvoorbeeld de documentaire van Bram Vermeulen ‘In den Beginne’ heeft gelezen / gezien weet dat elke oorsprong terug te vinden is in het oude Soemer. De door Zacharias Sitchin vertaalde en beschreven kleitabletten zijn daar meer dan helder in. Dit is het enige punt wat ik mis in dit eerste deel.

Zeitgeist is volgens mij niet zozeer bezig om te polariseren, maar meer om een volledig(er)beeld te geven van dat wat wij kennen als religie. Sinds het Concilie van Nicea in 325 is alle toen bekende informatie ‘achter slot en grendel gestopt’ en is er welbewust een nieuwe, passende waarheid geconstrueerd. Wat wij kennen is slecht een deel van de waarheid, dit is een gat waar Zeitgeist induikt.

2. All the World’s a Stage

In het eerste deel verhelderd te zijn geworden in de oorsprong van religie as we know it. Daarmee geeft het ons ook inzicht in hoe deze religie, deze vorm van waarheid,al bijna 1700 jaar lang wordt bepaald door een paar happy few. Deel twee bouwt door op deze kennis. In deel twee wordt het hele gebeuren rond 11 september 2001 (9/11) onder het vergrootglas bekeken. Uitgangspunt in dit deel is de wetenschap dat machthebbers niet noodzakelijkerwijs de waarheid spreken wanneer zij belangrijke informatie naar buiten brengen. Zonder alle feiten en vermeldingen op te gaan sommen, daarvoor moet je gewoon zelf gaan kijken, kun je op z’n minst stellen dat wat door moet gaan voor de waarheid bij lange na niet klopt. De manier van vertellen in dit deel heeft wel wat van een andere 9/11 documentaire: Loose Change.

Dit tweede deel geeft je als kijker een goede impressie over de betrouwbaarheid van informatie die onze kant op komt via de verschillende media. Op z’n minst zou je alles met een flinke dosis zout moeten nemen, maar misschien is het beter bij elk opinie bepalend stukje informatie jezelf de vraag kunt stellen: “is dat zo?”. Ons devies: QVESTION AVTHORITY! past uitermate goed in dit soort settings.

3. Don’t Mind the Men Behind the Curtain

Deel drie begint met een aantal citaten waarvan dit de eerste is: “There is something behind the Throne greater than the King himself.” Waarmee het eerste citaat nog alle ruimte tot interpretatie achter laat, is het tweede meer sturend en concluderend: “The World is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes.”  The men behind the curtain waar dit deel over gaat zijn de mensen/ families die al eeuwen lang de feitelijk macht in handen hebben. De macht en controle door deze personen wordt uitgeoefend door het bancaire systeem door middel van onder andere een Centrale Bank.

A central bank is an institution that produces a currency for an entire nation. Based on historical precedent. Based on historical precedent, two specific powers are inherent in central banking practice: the control of interest rates and the control of the money supply, or inflation. The central bank does not simply supply a government’s economy with money, it loans it to them at interest. Then through the use of increasing and decreasing of supply of money the central bank regulates the value of the currency being issued.

It is critical to understand that the entire structure of this system can only produce one thing in the long run: debt.

De film vervolgt:

It doesn’t take a lot of ingenuity to figure their scam now. For, every single dollar produced by the central bank is loaned at interest. That means every single dollar produced is actually the dollar plus a certain percent of debt
based on that dollar. And since the central bank has the monopoly of the production of the currency for the entire country and they loan each dollar out with an immediate debt attached to it, where does the money that pay for the debt come from? It can only come from the central bank again. Which means the central bank has to perpetually increase its money supply to temporarily cover the outstanding debt created which in turn, since that new money is loaned out at interest as well creates even more debt. The end result of this system without fail is slavery for it is impossible for the government, and thus the public, to ever come out of the self-generating debt.

Voor de volledigheid is de uitleg die in dit deel wordt gegeven van wat een centrale bank is integraal hier neergezet. Dit is namelijk een belangrijke clue in het geheel. De link naar macht en controle is snel gemaakt als je bovenstaande koppelt aan het gegeven dat de controlerende machthebbers (lees: families) bovenaan de bankconsortia staan.

Het hoofddoel van de Men behind the Curtain is, hoe kan het ook anders, nog meer macht. Deel drie laat zien dat er al vergevorderde plannen in werking zijn om de bestaande machtconcentraties nog meer te concentreren. Centralisaties van overheden ( ik noem een Europese Unie ), RFID chippen en ga zo maar door zijn allen tools, middelen om tot hun doel te komen: totalitaire macht en controle.

Voor de specifiekere en uitgebreidere conclusies zul je de documentaire zelf moeten gaan bekijken. Nu kun je denken: wil ik dit allemaal wel weten?! Waarop wij zeggen: wat is het alternatief? Het alternatief leef je nu. Door je helemaal onbewust te zijn van ‘dat wat zich afspeelt’ ben je een pion geworden in het grote schaakspel in plaats van de hand die de stukken verzet. Het alternatief blijven leven is wat mij betreft ‘a shortcut to thinking’. Allemaal wat minder op de automatische piloot dus en wat meer voor ons zelf nadenken. Letterlijk!

Bekijk Zeitgeist – the Movie online:

26 reacties

 1. Zon/sterstelsel-cylci en stati verworden tot identiteiten.
  Die identiteiten krijgen verantwoordelijkheid dus worden
  aanbeden en ingebed zo in rituelen.
  Die identiteiten krijgen mens-representanten.
  Aangezien mensen dieren zijn zijn processen als
  machtlust/hebzucht/jaloezie/willenbeheersen ingebed.
  Gaande de decennia en soms enkele eeuwen komt er
  een groep genetisch gelijkaardigen in dit machtscentrum.
  Wat opvalt is dat het vaak Zionisme betreft.

  Parallel aan dit proces is er een continue eeuwloze behoefte
  aan humaniserende grondregels. Die behoefte wordt
  structureeel vervuild met bovenstaande eerste proces.

  Meest tekenend in de combinatie van die twee processen
  is het ontstaan en behouden van ondegrondse/geheime
  organisaties. MInimaal worden er afspraken en acties
  aangemaakt die niet openbaar zijn.
  In die context is de animatiefilm AnimalFarm geen anti-communisme film maar juist een toonbeeld hoe een
  humaniserend grondbeginsel-behoefte zowel via
  kapitalistische als via communistische stromingen
  bevuild wordt door de dierlijke beperkingen van mensen.

  Deze fase is qua procesmix al ongeveer 10.000 jaar gaande.
  De schatting is dat dit nog zeker 5000 jaar extra vergt:
  Elke 2-10 generaties muteert de hersenstructuur zich. Op dit
  moment en de komende 5000 jaar is de interactie tussen
  diersystemen en afstandssystemen nog te basaal ontwikkeld.
  Het feit dat diverse mensen helaas rasloos verlangen naar
  het logisch aanvoelen van dingen/situaties duidt dat er een enorm gat zit tussen die processen van dier en overstijgend.

  Wat nu dan ?!
  In feite is er al circa 5000 jaar een revolutie gaande waarbij rassoorten de mondiale/regionale macht over willen nemen. Elk van die rassoorten heeft gemiddeld bezien een meer afstandelijke agressieve benadering naar omgevingen én heeft gemiddeld bezien minder op met het colletief opzetten en naleven van humanitaire grondregels.

  Daarbij dien je te beseffen dat een ras niets anders is dan een net iets andere vorm van bacteriologische samenstelling: Een mens/dier is niets anders dan een enorme berg eencelligen die op elkaar ingespeeld zijn en gevangen zijn in een symbiose die zij zelf niet meer als gevangenschap ervaren. De drijfveer tot die symbiose is wederom macht tot heersen en voortplanten.
  Het frapante is nu dat door unieke celcombinaties we dit gaan duiden: Hersencellen worden de eigen symbiose gewaar. De ene celstructuur/symbiose kan dat beter dan de andere. Daarin zie je meteen terugkomen dat leefomgeving direct invloed heeft op die bacteriologische samenstelling en zo gaande de generaties een genstructuur kan muteren. Er is nog steeds scheikundige discussie gaande of een generatieherhaalde leefomgeving ingebed wordt in de genstructuur en dus zo een (sub)ras schept. Helaas duurt dit voort: Diverse onderzoeken tonen al 10 jaar aan dat generatieoverherhaalde leefomgevingen de genstructuur veranderen waardoor een volgende generatie gedrag proactief vertoont. Velen duiden dit als holistische systemen die niet in genstructs terug te vinden zijn. Daarbij zit er dezelfde foute redenering als bij hersencapaciteit; dat 80% van de genstrings niet gebruikt worden, als een soort resteffect van eerdere mutaties en aanslagen. Zo onze hersenen voor 8^% gevuld zijn met ontvangen data (door een straat gaan en denken dat je daar 10 jaar geleden ook al was) zo is dat met genstructs gelijkaardig (weten dat je op iets bepaald moet reageren omdat je dat “weet” geningebed vanuit vorige generaties).

  Het meest zorgen maak ik mij over die groepen die keer-op-keer ons terugsturen de dieren in (macht/heersen/enz).
  Ik zou graag al mijn krachten en mogelijkheden aan willen wenden dat te breken. Het typische is dan dat ik conform Goden moet verworden tot dat wat we niet willen”: Het vernietigen van de ander. Maar er is een enorm groot verschil: Mijn actie gebeurt uit het streven naar humanitaire grondregels (verwar dit niet met humanisme dat streeft naar begrip van de dader bv).
  Ik excecuteer bij voorkeur hen die de grondregels niet uitvoeren.
  Dus conform de ZeitGeist-film: Niet meer “ik zal” maa “ik heb gedaan” (en wat je niet/fout hebt gedaan sanneert je meteen tot niets; onder het mom; 7 miljard dieren kan best wel wat lijden…).

 2. Zon/sterstelsel-cylci en stati verworden tot identiteiten.
  Die identiteiten krijgen verantwoordelijkheid dus worden
  aanbeden en ingebed zo in rituelen.
  Die identiteiten krijgen mens-representanten.
  Aangezien mensen dieren zijn zijn processen als
  machtlust/hebzucht/jaloezie/willenbeheersen ingebed.
  Gaande de decennia en soms enkele eeuwen komt er
  een groep genetisch gelijkaardigen in dit machtscentrum.
  Wat opvalt is dat het vaak Zionisme betreft.

  Parallel aan dit proces is er een continue eeuwloze behoefte
  aan humaniserende grondregels. Die behoefte wordt
  structureeel vervuild met bovenstaande eerste proces.

  Meest tekenend in de combinatie van die twee processen
  is het ontstaan en behouden van ondegrondse/geheime
  organisaties. MInimaal worden er afspraken en acties
  aangemaakt die niet openbaar zijn.
  In die context is de animatiefilm AnimalFarm geen anti-communisme film maar juist een toonbeeld hoe een
  humaniserend grondbeginsel-behoefte zowel via
  kapitalistische als via communistische stromingen
  bevuild wordt door de dierlijke beperkingen van mensen.

  Deze fase is qua procesmix al ongeveer 10.000 jaar gaande.
  De schatting is dat dit nog zeker 5000 jaar extra vergt:
  Elke 2-10 generaties muteert de hersenstructuur zich. Op dit
  moment en de komende 5000 jaar is de interactie tussen
  diersystemen en afstandssystemen nog te basaal ontwikkeld.
  Het feit dat diverse mensen helaas rasloos verlangen naar
  het logisch aanvoelen van dingen/situaties duidt dat er een enorm gat zit tussen die processen van dier en overstijgend.

  Wat nu dan ?!
  In feite is er al circa 5000 jaar een revolutie gaande waarbij rassoorten de mondiale/regionale macht over willen nemen. Elk van die rassoorten heeft gemiddeld bezien een meer afstandelijke agressieve benadering naar omgevingen én heeft gemiddeld bezien minder op met het colletief opzetten en naleven van humanitaire grondregels.

  Daarbij dien je te beseffen dat een ras niets anders is dan een net iets andere vorm van bacteriologische samenstelling: Een mens/dier is niets anders dan een enorme berg eencelligen die op elkaar ingespeeld zijn en gevangen zijn in een symbiose die zij zelf niet meer als gevangenschap ervaren. De drijfveer tot die symbiose is wederom macht tot heersen en voortplanten.
  Het frapante is nu dat door unieke celcombinaties we dit gaan duiden: Hersencellen worden de eigen symbiose gewaar. De ene celstructuur/symbiose kan dat beter dan de andere. Daarin zie je meteen terugkomen dat leefomgeving direct invloed heeft op die bacteriologische samenstelling en zo gaande de generaties een genstructuur kan muteren. Er is nog steeds scheikundige discussie gaande of een generatieherhaalde leefomgeving ingebed wordt in de genstructuur en dus zo een (sub)ras schept. Helaas duurt dit voort: Diverse onderzoeken tonen al 10 jaar aan dat generatieoverherhaalde leefomgevingen de genstructuur veranderen waardoor een volgende generatie gedrag proactief vertoont. Velen duiden dit als holistische systemen die niet in genstructs terug te vinden zijn. Daarbij zit er dezelfde foute redenering als bij hersencapaciteit; dat 80% van de genstrings niet gebruikt worden, als een soort resteffect van eerdere mutaties en aanslagen. Zo onze hersenen voor 8^% gevuld zijn met ontvangen data (door een straat gaan en denken dat je daar 10 jaar geleden ook al was) zo is dat met genstructs gelijkaardig (weten dat je op iets bepaald moet reageren omdat je dat “weet” geningebed vanuit vorige generaties).

  Het meest zorgen maak ik mij over die groepen die keer-op-keer ons terugsturen de dieren in (macht/heersen/enz).
  Ik zou graag al mijn krachten en mogelijkheden aan willen wenden dat te breken. Het typische is dan dat ik conform Goden moet verworden tot dat wat we niet willen”: Het vernietigen van de ander. Maar er is een enorm groot verschil: Mijn actie gebeurt uit het streven naar humanitaire grondregels (verwar dit niet met humanisme dat streeft naar begrip van de dader bv).
  Ik excecuteer bij voorkeur hen die de grondregels niet uitvoeren.
  Dus conform de ZeitGeist-film: Niet meer “ik zal” maa “ik heb gedaan” (en wat je niet/fout hebt gedaan sanneert je meteen tot niets; onder het mom; 7 miljard dieren kan best wel wat lijden…).

 3. De media en alle corrupte instellingen zijn volop bezig om de waarheid van Zeitgeist te verhullen. Dit heeft tijd nodig, maar dit gaat bovenkomen.

  Noem me gek, doorgedraait, I don’t give a fuck. Bekijk de HELE film en LEES vervolgens de Q&A. Tot op vandaag Dinsdag 10 Juni, heeft nog NIEMAND, NIEMAND, NIEMAND, NIEMAND de film met ENIGZINS GOED ONDERBOUWDE KRITIEK kunnen bekritiseren. En bedenk waar de film over gaat. Realiseer het, accepteer de waarheid, want de waarheid, en alleen de waarheid zal je bevrijden!

  En ga dan na dat ik een zogenaamde “Atheist” ben die zogenaamd geen geloof heeft, nergens in geloofd! Nou komop zeg, doe even normaal. Ik geloof WEL, ik geloof in de mens en in haar kunnen. Ik geloof in de waarheid. This is it. Deze film is het grote moment sinds het verhaal over Jezus op aarde werd gebracht.

  Je zal branden in de hel als je de 10 geboden niet gehoorzaamd, maar Jezus houdt van jou ;). Open je ogen.

 4. De media en alle corrupte instellingen zijn volop bezig om de waarheid van Zeitgeist te verhullen. Dit heeft tijd nodig, maar dit gaat bovenkomen.

  Noem me gek, doorgedraait, I don’t give a fuck. Bekijk de HELE film en LEES vervolgens de Q&A. Tot op vandaag Dinsdag 10 Juni, heeft nog NIEMAND, NIEMAND, NIEMAND, NIEMAND de film met ENIGZINS GOED ONDERBOUWDE KRITIEK kunnen bekritiseren. En bedenk waar de film over gaat. Realiseer het, accepteer de waarheid, want de waarheid, en alleen de waarheid zal je bevrijden!

  En ga dan na dat ik een zogenaamde “Atheist” ben die zogenaamd geen geloof heeft, nergens in geloofd! Nou komop zeg, doe even normaal. Ik geloof WEL, ik geloof in de mens en in haar kunnen. Ik geloof in de waarheid. This is it. Deze film is het grote moment sinds het verhaal over Jezus op aarde werd gebracht.

  Je zal branden in de hel als je de 10 geboden niet gehoorzaamd, maar Jezus houdt van jou ;). Open je ogen.

 5. De media en alle corrupte instellingen zijn volop bezig om de waarheid van Zeitgeist te verhullen. Dit heeft tijd nodig, maar dit gaat bovenkomen.

  Noem me gek, doorgedraait, I don’t give a fuck. Bekijk de HELE film en LEES vervolgens de Q&A. Tot op vandaag Dinsdag 10 Juni, heeft nog NIEMAND, NIEMAND, NIEMAND, NIEMAND de film met ENIGZINS GOED ONDERBOUWDE KRITIEK kunnen bekritiseren. En bedenk waar de film over gaat. Realiseer het, accepteer de waarheid, want de waarheid, en alleen de waarheid zal je bevrijden!

  En ga dan na dat ik een zogenaamde “Atheist” ben die zogenaamd geen geloof heeft, nergens in geloofd! Nou komop zeg, doe even normaal. Ik geloof WEL, ik geloof in de mens en in haar kunnen. Ik geloof in de waarheid. This is it. Deze film is het grote moment sinds het verhaal over Jezus op aarde werd gebracht.

  Je zal branden in de hel als je de 10 geboden niet gehoorzaamd, maar Jezus houdt van jou ;). Open je ogen.

 6. Ik ben al bijna sinds 9/11 met mijn omgeving over dit aan het debateren en werd eerst bijna volledig voor gek verklaart, namate meer matieriaal/verklaringen en de actuele daden van dit corrupte regime bovenwater komen worden sommige mensen eindelijk wakker.
  Om bevrijd te worden van deze geslepen medogenlose onderdukkers zullen wij het volk van deze planeet (en vooral de welvarende landen waar de burgers enigsinds ruimte hebben om met deze materie bezig te zijn) ons vrij moeten vechten.
  Om hulp te krijgen verwacht ik weinig tot niets van de politiek en niets tot weerstand van het bedrijfsleven.
  Laat ons verenigen in een stem via het (voor zover ik weet) vrije internet want bijna alle andere media,s wantrouw ik zolangzamerhand.

  Steun het verzet vanaf 10/10 op http://www.thezeitgeistmovement.com en schrijf je in !!

 7. Ik ben al bijna sinds 9/11 met mijn omgeving over dit aan het debateren en werd eerst bijna volledig voor gek verklaart, namate meer matieriaal/verklaringen en de actuele daden van dit corrupte regime bovenwater komen worden sommige mensen eindelijk wakker.
  Om bevrijd te worden van deze geslepen medogenlose onderdukkers zullen wij het volk van deze planeet (en vooral de welvarende landen waar de burgers enigsinds ruimte hebben om met deze materie bezig te zijn) ons vrij moeten vechten.
  Om hulp te krijgen verwacht ik weinig tot niets van de politiek en niets tot weerstand van het bedrijfsleven.
  Laat ons verenigen in een stem via het (voor zover ik weet) vrije internet want bijna alle andere media,s wantrouw ik zolangzamerhand.

  Steun het verzet vanaf 10/10 op http://www.thezeitgeistmovement.com en schrijf je in !!

 8. Ik ben al bijna sinds 9/11 met mijn omgeving over dit aan het debateren en werd eerst bijna volledig voor gek verklaart, namate meer matieriaal/verklaringen en de actuele daden van dit corrupte regime bovenwater komen worden sommige mensen eindelijk wakker.
  Om bevrijd te worden van deze geslepen medogenlose onderdukkers zullen wij het volk van deze planeet (en vooral de welvarende landen waar de burgers enigsinds ruimte hebben om met deze materie bezig te zijn) ons vrij moeten vechten.
  Om hulp te krijgen verwacht ik weinig tot niets van de politiek en niets tot weerstand van het bedrijfsleven.
  Laat ons verenigen in een stem via het (voor zover ik weet) vrije internet want bijna alle andere media,s wantrouw ik zolangzamerhand.

  Steun het verzet vanaf 10/10 op http://www.thezeitgeistmovement.com en schrijf je in !!

 9. Ik heb geprobeert de versie met Nederlandse onder titeling te open maar dat lukt niet.

  Heeft U een oplossing ??

  gr B. Verkerk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.