Life is what happens…

It libben is wat mei dy bart assto drok bist mei oare plannen te meitsjen. It is in bekende sitaat fan John Lennon dy’t bewiisd wurdt, kear op kear. Tenminsten foar my. Justerjûn haw ik oan elkenien by Servebolt litten witten dat ik se ferlitte soe. Ik fûn mysels dat ik persoanlike (bedriuws)doelen neistribje woe… Lês fierder Life is what happens…

Publisearre
Kategorisearre as Blog

Oer orgaandonaasje

Hoe walgelijk ik it ek fyn dat “ús” regear wurket oan in wet dy’t de claim om myn organen te brûken standert op “Ja” stelt – útsein as wy hjir eksplisyt “nee” tsjin sein hawwe op Donor Register.nl – it is altyd in goed idee om neier te sjen wat orgaandonaasje eins ynhâldt. Dit artikel oer orgaandonaasje út in antroposofyske kontekst is it lêzen wurdich.

Publisearre
Kategorisearre as Blog

Yn leafde, leave minsken

Djip triest om sa folle minsken yn myn Timeline op Facebook te sjen dy’t it stik fan Anneke Douma diele. Diele, sûnder dat se êgenskinlik nei tinken fan út wat foar luxe se nei sokke ûnderwerpen sjen kinne. Fêst hâlde oan dingen dy’t “altyd al sa west binne” is net mear fan dizze tiid. Kompassie… Lês fierder Yn leafde, leave minsken

Publisearre
Kategorisearre as Blog

Learje JavaScript foar WordPress

Op myn Ingelske side skreau ik in artikel foar elkenien dy’t, lykas ik, sjocht dat de takomst fan WordPress in geweldige JavaScript-affêre sil wurde. Ik haw in stap-foar-stap plan opskreaun wêrmei jo yn prinsipe binnen 10 wiken frij effektyf moatte wêze mei JavaScript.

Publisearre
Kategorisearre as Blog

Dochs ek mar yn it Ingelsk

Salang’t ik blog, haw ik twifele oft ik yn it Ingelsk blogge moat/wol. Ferline wike haw ik einlings in beslút naam en in blog yn it Ingelsk begûn. De measte online kontakten dy’t ik haw sprekke Ingelsk, en ik tink dat dat gau mear sil wêze … Dit blog bliuwt Frysk, mar fan dizze wike… Lês fierder Dochs ek mar yn it Ingelsk

Publisearre
Kategorisearre as Blog Tagged

Schaatsplezier

Eind vorig jaar werd ik gevraagd om voor  IJsclub Burgum een site maken, terwijl er toen nog helemaal geen zicht was op het mooie schaatsweer wat we nu hebben. Leuk om te zien dat een site direct zo enthousiast bekeken wordt en ook in een behoefte voorziet. Kijk maar eens op IJsclub Burgum.